ISTEN HOZTA! KÖSZÖNTJÜK A BUDAÖRSI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HONLAPJÁN!

Miserend


Kiemelt ünnepek


Templomtörténet


Közösségek


Vasárnapi értesítő


Ügyintézés


Plébánosi köszöntő

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Jó ízzel jelzem és ajánlom Egyházközségem tagjainak és minden érdeklődőnek, hogy a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség honlapja megújulva formájában, tartalmában és lelkesedésében, ismételten kinyílik a nagyvilág felé.

Megkereshető, megszólítható lesz az érdeklődők számára, legyenek azok lelkipásztori témák, gyakorlati kérdések, adminisztrációs ügyek, szociális témák, stb.

Igazán örülök annak, hogy a legújabb technika, vagyis a világháló nálunk is beépül az Evangélium és Isten ügyének szolgálatába.

Isten áldja meg mindazok munkáját, akik e nemes ügyben bármit is jó szívvel tesznek.

Varga János

budaörsi plébános

 

A hivatal nyitva (vasárnap kivételével):

délelőtt 9-11 óráig, délután 17-18 óráig

Egyházközségünk számlaszáma (CIB Bank):

11103303-19828983-36000001

Római Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Caritas Alapítvány Budaörs adószáma: 19180210-1-13

Karizma Nevelési-Oktatási Alapítvány: 18681505-1-13

 

A Budaörsi Római Katolikus Egyházközség világi képviselőtestülete
(2015-2020)

Tisztségviselők:

Egyházközség elnöke:     Varga János plébános
Világi elnök:    Michelberger Mátyás
Jegyző:           Sánta Áron
Pénztáros:       Pittler Terézia

Képviselők:

Hivatalból tagok:

Varga János plébános

Nobilis Márió segédlelkész, pápai káplán

Béresné Dajka Katalin óvodavezető

dr. Czuczor Gergely igazgató, Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Mészáros Zoltán kántor

Szabó István igazgató, Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola

 

Hívek által választott tagok:

Borlay Endre

Brádeánné Gacs Judit

Csányi-Csulits Anna

ifj. Főcze Károly

Grósz András

dr. Izsó Ignác

Michelberger Mátyás

Mocsáry Pál

Novák György

Pittler Terézia

Sánta Áron

 

Plébános atya által delegált tagok:

Kállai-Bálint Szabolcs

Koltai Károly

Kővári László

dr. Szaniszlóné dr. Bakó Emese

----------------------------------------------------------------

MUNKACSOPORTOK

- Karitasz munkacsoport: Novák György (elnök), Brádeánné Gacs Judit, Dr. Szaniszlóné Bakó Emese, Mészáros Zoltán

- Média munkacsoport: Grósz András, Czuczor Gergely, Béres Katalin, Szabó István, Kállai-Bálint Szabolcs, Sánta Áron

- Missziós munkacsoport: Borlay Endre (elnök), Kővári László, Kállai-Bálint Szabolcs, Dr. Izsó Ignác, Nobilis Márió atya

- Liturgikus munkacsoport: Főcze Károly (elnök), Mészáros Zoltán, Nobilis Márió, Sánta Áron

- Kateketikai munkacsoport: Nobilis Márió (elnök), Béres Katalin, Szabó István, Csányi-Csulits Anna, Brádeánné Gacs Judit

- Gazdasági munkacsoport: Koltai Károly (elnök), Mocsáry Pál, Pittler Terézia, Főcze Károly, Dr. Izsó Ignác

 

 

Híreink

Események

A hét - május 2 -8.

Kezdete: 2016-01-25 00:00,
Helyszín: Budaörsi Római Katolikus Templom

-    Hétfőn a felnőttek számára lesz katekézis este fél 7-től Katolikus Iskolánkban. Mindenkit szeretettel várunk!

-   Templomunk Siloe Közössége szeretettel vár minden hívőt kedden este 8 órakor szentségimádásra, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.

-     Pénteken emlékezünk katolikus Iskolánkkal együtt Mindszenty bíborosunkra, halála évfordulóján. A reggel 8 órai szentmise után a templomkertben lévő Mindszenty-szobrunknál koszorúzás lesz az iskola és az egyházközség részéről. Bárki elhelyezheti a tisztelet virágait a szobornál!
Ugyanitt jelezzük, hogy országos engesztelő zarándoklat indul május 7-én Esztergomba. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros úr mutatja be az Esztergomi Bazilikában délelőtt fél 11-kor.

-   A valamikor Áldozócsütörtöknek nevezett napon, az idén május 5-én délután 5 órától 7-ig csendes szentségimádás lesz templomunkban egyházunk nagy gondját - papi hivatások - megtámogatva. Örülnénk, ha minél többen letérdelnének az Oltáriszentség elé.

-   Kedves májusi litániánkat hétköznapokon a reggeli, illetve esti szentmise előtt 20 perccel kezdjük, vasárnap a szentségimádás keretében végezzük.

 

-  ELSŐÁLDOZÁS: Jövő vasárnap délután 3 órakor lesz az állami iskolákba járó gyermekeink elsőáldozása. (A Mindszenty iskolás gyermekek elsőáldozása máj. 22-én lesz.) Kérjük híveinket, imáikkal kísérjék őket, de családjaikat is, hogy a szép eseménnyel induló keresztény életüknek valóban keresztény folytatása legyen.

-   Szívesen közöljük, hogy az Ukrajna szegényei számára tartott gyűjtésünk 500 000 Ft lett, melyet már továbbítottunk az Egyházmegyei Hivatalba. 


-     Katolikus Püspöki Karunk újra felhívja híveink figyelmét arra, hogy a személyi jövedelemadó 1 %-ával rendelkezhetünk Katolikus Egyházunk javára május 20-ig. Amikor a Püspöki Kar köszönetét fejezi ki az elmúlt évi felajánlások iránt, hangsúlyozza, hogy ez nagyon fontos, hiszen az állam a felajánlók számának arányában ad kiegészítést egyházunknak. Mindebből érezzük rendelkezésünk súlyát és fontosságát.
-    Júniusban kispapfelvételt hirdet Egyházmegyénk, kérjük híveinket, imádkozzanak papi hivatásokért és kispapjainkért.
-    A már többször hirdetett Krakkói Ifjúsági Világtalálkozó, melyet jelenlétével Szentatyánk is megtisztel, július 25-től 31-ig tart. Jelentkezhetnek a 18-30 év közötti fiatalok. Plébánosi ajánlásért keressék fel a plébániát.
-    Glória kegytárgyboltunk szeretettel várja a vásárlókat, érdeklődőket.


-  Hétfőn Szent Atanáz egyháztanítóra, kedden Szent Fülöp és Jakab apostolokra, szerdán Szent Flóriánra, míg szombaton Boldog Gizellára, Szent István királyunk feleségére emlékezünk. Pénteken van elsőpéntek, amikor betegeinket a kialakult rend szerint látogatjuk.

Budaörsi Római Katolikus Egyházközség honlapja

Megbízott szerkesztő: Szakács Katalin
info@budaorsiplebania.hu
budaorsirkplebania@gmail.com
Készítette: On-Team Kft www.on-team.hu