ISTEN HOZTA! KÖSZÖNTJÜK A BUDAÖRSI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HONLAPJÁN!

Miserend


Kiemelt ünnepek


Templomtörténet


Közösségek


Vasárnapi értesítő


Ügyintézés


Plébánosi köszöntő

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Jó ízzel jelzem és ajánlom Egyházközségem tagjainak és minden érdeklődőnek, hogy a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség honlapja megújulva formájában, tartalmában és lelkesedésében, ismételten kinyílik a nagyvilág felé.

Megkereshető, megszólítható lesz az érdeklődők számára, legyenek azok lelkipásztori témák, gyakorlati kérdések, adminisztrációs ügyek, szociális témák, stb.

Igazán örülök annak, hogy a legújabb technika, vagyis a világháló nálunk is beépül az Evangélium és Isten ügyének szolgálatába.

Isten áldja meg mindazok munkáját, akik e nemes ügyben bármit is jó szívvel tesznek.

Varga János

budaörsi plébános

 

A hivatal nyitva (vasárnap kivételével):

délelőtt 9-11 óráig, délután 17-18 óráig

Egyházközségünk számlaszáma (CIB Bank):

11103303-19828983-36000001

Római Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Caritas Alapítvány Budaörs adószáma: 19180210-1-13

Karizma Nevelési-Oktatási Alapítvány: 18681505-1-13

 

A Budaörsi Római Katolikus Egyházközség világi képviselőtestülete
(2015-2020)

Tisztségviselők:

Egyházközség elnöke:     Varga János plébános
Világi elnök:    Michelberger Mátyás
Jegyző:           Sánta Áron
Pénztáros:       Pittler Terézia

Képviselők:

Hivatalból tagok:

Varga János plébános

Nobilis Márió segédlelkész, pápai káplán

Béresné Dajka Katalin óvodavezető

dr. Czuczor Gergely igazgató, Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Mészáros Zoltán kántor

Szabó István igazgató, Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola

 

Hívek által választott tagok:

Borlay Endre

Brádeánné Gacs Judit

Csányi-Csulits Anna

ifj. Főcze Károly

Grósz András

dr. Izsó Ignác

Michelberger Mátyás

Mocsáry Pál

Novák György

Pittler Terézia

Sánta Áron

 

Plébános atya által delegált tagok:

Kállai-Bálint Szabolcs

Koltai Károly

Kővári László

dr. Szaniszlóné dr. Bakó Emese

----------------------------------------------------------------

MUNKACSOPORTOK

- Karitasz munkacsoport: Novák György (elnök), Brádeánné Gacs Judit, Dr. Szaniszlóné Bakó Emese, Mészáros Zoltán

- Média munkacsoport: Grósz András, Czuczor Gergely, Béres Katalin, Szabó István, Kállai-Bálint Szabolcs, Sánta Áron

- Missziós munkacsoport: Borlay Endre (elnök), Kővári László, Kállai-Bálint Szabolcs, Dr. Izsó Ignác, Nobilis Márió atya

- Liturgikus munkacsoport: Főcze Károly (elnök), Mészáros Zoltán, Nobilis Márió, Sánta Áron

- Kateketikai munkacsoport: Nobilis Márió (elnök), Béres Katalin, Szabó István, Csányi-Csulits Anna, Brádeánné Gacs Judit

- Gazdasági munkacsoport: Koltai Károly (elnök), Mocsáry Pál, Pittler Terézia, Főcze Károly, Dr. Izsó Ignác

 

 

Híreink

Események

A hét február 1-7.

Kezdete: 2016-01-25 00:00,
Helyszín: Budaörsi Római Katolikus Templom

- Márió atya hétfőn este ½ 7-kor az ifjúság számára tart katekézist a hittanteremben.


-   Kedden van február 2-a, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A reggel 8 órai szentmisén iskolánk gyermekei és óvodásaink egy része is részt vesz, míg az este 6 órakor kezdődő szentmisén lesz a gyertyaszentelés szertartása, bevezetőben a templomi körmenettel. Kérjük a képviselő-testület tagjait, hogy erre a szentmisére jöjjenek, a hívek közösségével együtt. Kérjük a képviselőket, hogy a Jézus-szíve oltár melletti padokban foglaljanak helyet. Lehetőleg gyertyát is hozzanak magukkal.


-    Kedden este 8 órára templomunk Siloe közössége szeretettel vár minden hívőt szentségimádásra, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.


-    A „Házasság-hete” rendezvény-sorozathoz kapcsolódva ismét meg-szervezzük a „Szerelmi hétpróba” programot január 30. és március 2. között, kapcsolatépítő-szépítő feladatokkal. A programon résztvehetnek házaspárok, jegyespárok, 16. életévüket betöltött együttjárók. Részletek és jelentkezés a szórólapokon és a plakátokon jelzett módon. Szervező: a jegyesoktatók által alapított Budaörsi Párkapcsolat Egyesület.


-    Örömmel jelezzük, hogy a sokat szenvedő és üldözött közel-keleti keresztények javára tartott gyűjtésünk 400 000 Ft lett, amit ezúton hálásan köszönünk.


-    Glória boltunk szívesen ajánlja több leszállított árú könyvét, naptárát.


-    Szerdán emlékezünk Szent Balázsra. A reggeli szentmisén részesülhetünk Balázs-áldásban, hasonlóképpen vasárnap is minden szentmisén lesz Balázs-áldás. Pénteken a vértanú Szent Ágotára emlékezünk. Ez a nap elsőpéntek is, de csak este 6 órakor lesz szentmise, mert iskolai szünet lesz ezen a napon. Betegeinket a kialakult rend szerint látogatjuk.

Budaörsi Római Katolikus Egyházközség honlapja

Megbízott szerkesztő: Szakács Katalin
info@budaorsiplebania.hu
budaorsirkplebania@gmail.com
Készítette: On-Team Kft www.on-team.hu